За гаранционно обслужване изберете марка и ще се появят градовете и сервизните бази оторизирани да ремонтират гаранционно тази марка:
ВНИМАНИЕ КЛИЕНТИ!

Сервизните база в страната обслужват и гаранционни изделия на други Възложители/ Производители , различни от гаранционните марки на "Пан сервиз" ООД. / Дори собствените сервизи на "Пан сервиз" ООД в страната, които са самостоятелни юридически лица, обслужват такива марки /.
За тези гаранционни ремонти "Пан сервиз" ООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ.
Отговорност носи Възложителят / Производителят , оторизирал сервизната база да го представлява и обслужва гаранционно.
"Пан сервиз" ООД отговаря само за марките, за които е оторизиран и респективно базата е упълномощена да представлява "Пан сервиз " ООД. / Вижте кои са марките , на които "Пан сервиз" ООД е оторизирания сервиз и кои са сервизните бази в страната, които представляват "Пан сервиз" ООД за тези марки/.

При нерешени проблеми при сервизирането на изделия , за които " Пан сервиз " ООД е оторизирания сервиз , моля звънете в Централната база в София тел. 02 9753 890 или пишете на email:obratna.vraska@panservice-bg.com.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
СОФИЯ 1750, Бул .ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ,
ж.к. МЛАДОСТ-1, Бл. 1 Г
Тел: /02/ 9753 890
Факс: /02/ 8853 914